A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

 

A táncos olyan egyetemes műveltséggel, magas fokú mozgáskultúrával, tánctechnikai tudással és előadói képességgel rendelkező szakember, aki igényesen valósít meg, ad elő színpadi szóló vagy kartáncosi feladatokat. Balett társulatoknál, modern és néptánc együtteseknél, táncszínházi társulatoknál és színházaknál végezheti művészeti tevékenységét. A táncos feladatát a munkaadó szakmai vezetőjének irányításával végzi, vagy vállalt feladatait a megbízó elvárásai szerint önálló tevékenység keretein belül látja el.


 Színházi táncos képzés a BailArtban:

A színházi táncos képzésen a diákok két évfolyamon, évfolyamonként két csoportban tanulnak nálunk. A csoportok létszáma 10-12 fő között alakul, amely lehetővé teszi a csoportmunkán túl az egyéni odafigyelést és így a folyamatos javítás lehetőségét is. Képzésünkön a gyakorlati órák teszik ki az órarend nagy részét, mely az összes tanórának 80 %-át jelenti. Éppen ezért a hiányzásokat elég szigorúan vesszük, hiszen a gyakorlati képzések anyagát tankönyvből lehetetlen megtanulni, fontos az órákon való aktív részvétel. Első évfolyamon naponta 6-8, míg második évfolyamon átlagosan napi 8 tanóra alkotja a diákok órarendjét.

A fél éves szorgalmi időszakot januárban illetve az év végén május-június hónapban két hetes vizsgaidőszak követi, ahol a tanulók számot adnak a fél év során elsajátított elméleti és gyakorlati anyagból. A termi vizsgán túl a tanévet színpadi vizsga zárja, ahol a mesterek koreográfiái mellett a diákok által év közben készített művek is bemutatásra kerülnek.

A tanterv kialakítása során nagy hangsúlyt fektettünk a tanulók lehető legszélesebb spektrumú képzésének megvalósítására, hogy ezzel növeljük elhelyezkedési esélyüket a munka világában. Éppen ezért olyan tantárgyak is bekerültek a képzési hálóba (kortárstánc, ének) amelyeket a központi tanterv nem tartalmaz.

Az első évben az ún. alapozó gyakorlati tárgyak képezik az órarend nagy részét, mint pl. a klasszikus balett, a modern tánctechnikák, a magyar néptánc és a kortárstánc különböző műfajai. E mellett a tanulók számos kulturális rendezvényen vesznek részt, a színházi hospitálásoktól kezdve a különböző táncversenyekig. A második évben az alapozó gyakorlati tárgyak mellett emelt óraszámban tanulják a négy fő táncstílust, valamint új modern tánctechnikákkal ismerkednek meg (Graham-, Limón-technika). A klasszikus balett óra keretein belül spicc technikával, partneringgel és emeléssel foglalkoznak.

Kiemelt figyelmet szentelünk a továbbtanulásra, valamint az életpálya tudatos megtervezésére, ezért tanulóinkat szakmai elméleti és gyakorlati tanácsokkal látjuk el, felkészítő órák keretén belül segítjük a felvételi vizsgákon, valamint a próbatáncokon való sikeres megfelelést. 2008-tól minden évben megrendezzük Táncvilág című előadásunkat, melyet egy háziverseny előz meg, amelyen a tanulók saját koreográfiákkal mérhetik össze tudásukat.

A képzés jellege: nappali  (a tanulók nappali tagozatos diákigazolványt kapnak) és esti tagozat.

Nappali tagozatos képzésünkön munkanapokon 8:30 - 17:00, míg esti képzésünkön pénteken és szombaton 8:30- 17:00 tart az oktatás.


Kortárs-, modern táncos képzés:


Kortárs-, modern táncos képzést 2014. szeptemberétől  folyik nappali tagozaton. 

Az új képzési rendszerben a fő tantárgy a klasszikus balett mellett a különböző modern és kortárs tánctechnikai irányzatok elsajátítása, azaz a Graham-, a Limón-, a Horton-, és az Art jazz technikán túl a tanulók megismerkednek az Improvizáció és a Kompozíció műfajával, valamint a Kontakt tánc, a Partnering és a Lifting művészetével. Az alapképzést Néptánc és Színházi táncok egészítik ki.

Színházi táncos képzésünkhöz hasonlóan ezen a szakon is a tantárgyak nagy része gyakorlati jellegű, melyeket az alábbi elméleti tárgyak egészítenek ki: tánctörténet, zeneelmélet, ritmusgyakorlat, művészettörténet, anatómia.

A képzés jellege: nappali  (a tanulók nappali tagozatos diákigazolványt kapnak) és esti tagozat.

Nappali tagozatos képzésünkön munkanapokon 8:30 - 16:00 tart az oktatás.

                                  

Képzéseink  költségtérítéses formában indulnak. 


A költségtérítéses képzésen képzési díj (tandíj) fizetendő, melynek összege nappali tagozaton: 30 000 Ft / hó, esti tagozaton 23 000 Ft / hó.