Felvételi eljárás nappali és esti képzéseinkre a 2018/2019-es tanévre
Felvételi vizsga anyaga nappali tagozatos felvételizők részére: 

               2-3 perces koreográfia bemutatása bármely táncstílusban.

               Felvételi beszélgetés.

               Rövid gyakorlatok betanulása különböző táncstílusokban.


Felvételi vizsga anyaga esti tagozatos felvételizők részére: 

               2-3 perces koreográfia bemutatása az alábbi táncstílusok valamelyikéből:

               Klasszikus balett / Kortárstánc/ Moderntánc / Színpadi tánc. 

               Felvételi beszélgetés.

               Klasszikus balett és modern tánctechnikai gyakorlatok bemutatása. (A követelmények ismertetése az oldal                    alján.)


FELVÉTELI VIZSGA DÁTUMA:

2018. augusztus  23. csütörtök, 10:00Jelentkezési határidő: 2018. augusztus  21.

Felvételi vizsga helyszíne: BailArt TáncStúdió

Cím: 1111 Budapest, Budafoki út 17/AJelentkezéshez, kérjük töltse ki a honlapon található jelentkezési lapot és küldje el a szinhazitanc@gmail.com e-mail címre.


_______________________________________________________________________________

KLASSZIKUS BALETT - Felvételi követelmények esti szakra jelentkezőknek

Rúdgyakorlat

– Pozíció váltás rúddal szemben és rúd mellett

– Demi  és Grand plié I., II. ,IV., V. pozíciókban

– Battement tendu I. pozícióból indítva előre- oldalra- hátra rúddal szemben

– Battement tendu V. pozícióból indítva előre- oldalra-hátra rúd mellett

– Battement tendu passé par terre

– Battement tendu jeté V. pozícióból indítva rúd mellett előre- oldalra-hátra

– Demi rond en dehors és en dedans rúddal szemben, rúdnak háttal és rúd mellett

– Rond de jambe par terre en dehors és en dedans

– Plié soutenu  I. és V. pozícióból rúddal szemben, rúdnak háttal, és rúd mellett

– Relevé lent  90° előre-oldalra-hátra rúd mellett

--Grand Battement Jeté  előre-oldalra-hátra

– Sur le cou–de–pied helyzetek: rendkívüli alacsony, rendkívüli és passé

– Relevé I., II. V. pozícióban rúddal szemben és mellett 

– Hajlások rúd mellett 

 Középgyakorlat

– Pozícióváltás.

– Demi plié I., II., V. pozícióban en face

– Battement tendu en face I. V. pozícióból előre, oldalra és hátra

– Karpozíciók: előkészítő karhelyzet, I., II., III. karpozíció

–  1/2 és I. port de bras.

 Allegro

– Temps levé saute I., II. pozícióban

– Petit échappé

–Sassé lépés előre és hátra haladva

 

Fejlesztési feladatok:

- technikai biztonság,

- pontos kivitelezés (mozdulatok, irányok, ritmus, dinamika),

- esztétikus megjelenítés,

- a tantárgy elvárásainak megfelelő stílusú előadásmód,

- a zene és a tánc összhangja,

- koordinációs készség

- tudatos testhasználat,

- mozgáshatárok fejlődése,

 -kapcsolatteremtés, kifejezőkészség 

__________________________________________________________________________________

MODERNTÁNC – ART JAZZ – Felvételi követelmények (esti)

 

Art jazz tréning (Statikus, bemelegítő gyakorlatok; Középgyakorlatok; Haladó, testsúlyáthelyező gyakorlatok; Allegro) alapgyakorlatainak alapszintű ismerete:

      -          Legördülés gyakorlat

     -          Contraction-release/Hajlás/Fej- és testkörzés gyakorlat

     -          Relevé-plié gyakorlat

     -          Lábfej és csípőízület bemelegítő gyakorlat

     -          Tendu gyakorlat

     -          Plié gyakorlat + hajlások

     -          Legördülés és contraction-release

     -          Adagio

     -          Fejizolációs gyakorlat (twistekkel)

     -          Mellkas- vagy vállizolációs gyakorlat

     -          Nyújtás a földön

     -          1 Rond de jambe par terre gyakorlat (helyben vagy haladós)

     -          Tour/Chainé

     -          1 Haladós testsúlyáthelyezős gyakorlat/Kombináció

     -          1 Allegro gyakorlat

__________________________________________________________________________________

MODERNTÁNC – Graham-technika – Felvételi követelmények (esti)

 

Graham-technika (Ülő vagy talajgyakorlatok; Álló gyakorlatok; Haladó (diagonál) gyakorlatok) alapgyakorlatainak ismerete:

     -          Bounces (rugózás)

     -          Breathing (légzés archcsal és spirállal)

     -          Contraction-release

     -          Pitch helyzet dőléssel és spirállal

     -          LEHET: IV. pozíciós spirálok

     -          Pleading (könyörgés) helyzetben contraction-release, spirállal is

     -          Állásban Plié contraction-release-zel

     -          Brush (tendu) spirállal és/vagy archcsal

     -          Swing weight shifttel (testsúlyáthelyezéssel)

     -          Walk (séta lépés, nyújtott –high walk– és hajlított –deep walk– lábbal)

     -          Triplet (hármas lépés)

     -          1 ugrás

Gyakorlatok során használt pozíciók: alap, összetett talpas pozíció; alap pozíció bokánál keresztezett lábfejekkel; párhuzamosan nyújtott lábak; terpesz (II. pozíció); törökülés, párhuzamos lábszárakkal (is); LEHET IV. pozíció; háton fekvés.

Gyakorlatok során használt karhelyzetek: térdfogás; föld elleni támaszték (földtől fölfelés nyomás); umbrella (esernyő); mély diagonál elől nyújtott kar a térden; cup-kéz; diamonds kar; oldalt nyújtott karok; V-kartartás.